Su Arıtma Cihazları

Su Arıtma Cihazları

Su Kirliliği :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Rapora göre, ülke genelinde, otuz ilde su kirliliği, yirmi altı ilde hava kirliliği, yirmi bir ilde atıklar, üç ilde gürültü kirliliği, bir ilde de erozyon öncelikli çevre sorunları olarak belirtiliyor. Rapor ülke genelinde çarpıcı sonuçlara ulaşıyor.

Rapora göre 2016 yılında, önceki yıla göre hava kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısı artmış. Su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısının azaldığı belirtilmiş. Su sorunu azaldı tespiti yersiz bir umut yaratmasın çünkü su kirliliği olan il sayısının toplamı yetmiş altı. Su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin yer aldığı havzalar ise Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Gediz, Kızılırmak-Yeşilırmak, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Van Gölü Havzaları. 2016 yılı verileriyle Türkiye genelinde birinci öncelikli sorun: Su kirliği.

Aşağıdaki tabloda su kirliliğinin birinci, ikinci, ve üçüncü öncelikli sorun olduğu iller alfabetik sırayla yer alıyor. Tabloda su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısı otuz (tüm illerin %37’si), ikinci öncelikli sorun olduğu il sayısı otuz üç (tüm illerin %41’i), üçüncü öncelikli sorun olduğu il sayısı on üç (tüm illerin %16’sı) olarak görülüyor. Yani, toplam yetmiş altı ilde su kirliliği birinci, ikinci ya da üçüncü öncelikli sorun olarak kendini göstermektedir.

Kaynak: TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ( 2016 yılı verileriyle),2018, sayfa 28

Su kirliliğin ilk üçte yer aldığı illeri harita üzerinde görmek Türkiye’nin her tarafının sorunlu olduğunu göstermesi açısından oldukça çarpıcı. Bu haritada sadece dört şehirde, Eskişehir, Sivas, Antalya ve Karaman’da su sorunu olmadığı görünüyor. Ancak bu veriye de raporda yer alan diğer verileri değerlendirip daha detaylı bakmak gerekir.

HARİTA-1 SU KİRLİLİĞİ ÖNCELİKLERİ HARİTASI

Alıntıdır ! (https://www.suhakki.org/2018/08/su-kirliligi-birinci-sirada/)

 

Su kirliliği çağımızın en büyük sorunlarından biridir. İnsan sağlığına doğrudan etki eder.  Çoğunluğu insandan kaynaklanan kirleticilerin yol açtığı kirlilik yine insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eder. İçme suyunun kirliliğinden kaynaklanan bir çok hastalık vardır.Bu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;

Bakanlık raporu: Türkiye'nin en önemli çevre sorunu su kirliliği

1. Kolera

‘Vibrio klora’ adı verilen bakteri, kolera olarak bilinen küçük bir bağırsak hastalığına neden olur. Kolera semptomları diyare ve kusma, ayrıca karın krampları ve baş ağrısı içerir.

Bu bakteri, su içtiğinizde veya enfekte bir kişiden atık ürünler (dışkı) bulaşmış yiyecekleri tüketirken elde edersiniz. Kirlenmiş su ile sulanmış kirlenmiş sebzeleri yiyerek de hastalanabilirsiniz. Zayıf sağlık ve sınırlı su kaynaklarına sahip nüfus yoğunluğu yüksek yerlerde, tek bir virüs bulaşmış kişi suyunu kirletebilir ve tüm nüfusu etkileyebilir.

2. Amoebiasis (Seyyar Diyalog)

Su kirliliğinin neden olduğu en yaygın hastalıklardan biri amipesidir. Amoeba ile kirlenmiş su, kalın bağırsağın yanı sıra karaciğer enfeksiyonuna neden olabilir. Semptomlar hafiften şiddetli diyare ile kan ve mukoz arasında değişebilir.

Amebiasis riskinizi artıran faktörler kötü hijyen, kanalizasyon veya arıtılmamış su ile kirlenmiş su kullanımı, sineklerin varlığı ve kişiden kişiye temas anlamına gelir.

Amebiayı önlemek için ellerinizi sabunla düzgün bir şekilde yıkayın, temiz tuvalet kullanın ve kişisel eşyaları paylaşmayın.

3. Dizanteri

Dizanter ateş, kusma, karın ağrısı ve kan ile mukusta şiddetli ishale neden olur . Hafif mide ağrısı ve diyare gibi hafif hastalık belirtileri de olabilir.

Buna bakteri bulaşmış su ya da gıda yoluyla giren kötü hijyen ve ağız girer. Hastalığı önlemek için ellerinizi düzenli olarak yıkayın, hijyeninizi koruyun ve temiz su için.

4. İshal

Bulaşıcı ishaller, su kirliliğinin neden olduğu en yaygın hastalıklardan biridir. Küçük çocuklar ve bebeklerde kurutulmasına ve ölüme neden olabilecek gevşek, su taburelerinin sıklıkla geçmesine neden olur.

En yaygın neden su yoluyla taşınan bir virüsdür, ancak sudan bakteri ve parazitler dışkı ile kontamine de yaygın nedenlerdir.

İçeceğinizi içme suyunuzu kaynatarak veya kimyasal olarak arıtılmış su kullanarak ve güvensiz kaynaklardan içip yemeyerek ishalden kurtulabilirsiniz.

5. Hepatit A

Bu bulaşıcı hastalık karacayı etkiliyor ve hepatit A virüsünün neden olduğu. Genellikle fekal-oral yolla, kirlenmiş suyun veya gıdaların yemlenerek veya enfekte kişiyle doğrudan temas yoluyla yayılır. Hepatit A enfeksiyonu kronik enfeksiyon / karaciğer hastalığına yol açmayan kendini sınırlayan bir hastalıktır.

Semptomlar ateş, mide bulantısı, yorgunluk, karın ağrısı, diyare, sarılık, kilo kaybı ve depresyonu içerir.

Hepatit A’yı sadece güvenli su kullanarak, pis suyun uygun şekilde atılmasını ve iyi hijyenik şekilde uygulanmasını engelleyin .

6. Kurşun Zehirlenmesi

Eski borudan gelen kurşun ile kirlenmiş su, su kirliliğinin neden olduğu ciddi hastalıklardan biri olan kurşun zehirlenmesine neden olabilir. Bu metale kronik maruz kalma, organ hasarı da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabileceğinden, çocuklar risk altındadır.

Bu sinir sistemi rahatsızlıklarına, anemi, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı ve üreme sistemi ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Kurşun zehirlenmesini önlemenin en iyi yolu , su borularınızı değiştirmek veya düzenli olarak suyunuzu arıtmaktır. Sabahları içmeden suyunuzu musluğunuzdan boşaltabilirsiniz.

7. Sıtma

Sıtma, Anophele adı verilen dişi sivrisinek tarafından yayılır parazitlerin neden olduğu bir hastalıktır . Sivrisinek suda üremekte ve bir kişiyi sıtmadan bulaştırdığında enfeksiyonu diğer insanlara bulaştırabilir.

Sıtma semptomları ateş, baş ağrısı ve titreme içerir. Şiddetli vakalarda, pnömoni, ciddi anemi, koma ve ölüm gibi komplikasyonlara bile neden olabilir.

Sivrisinek ve sıtmanın üremesini önlemek için birikmiş su yok edilmelidir. Sivrisinek ağı ve böcek ilacı da kullanabilirsiniz ve iyi bir sağlık kontrolü uygularlar.

8. Polyomavirus Enfeksiyonu

Poliom adı, virüslerin çoklu (poli) tümörler (-oma) üretme kabiliyetini ifade eder. Polyomavirüs, hayvanlar ve insanlar üzerinde etkili olan tümör virüsleridir. Genellikle çocukluk çağında kazanılırlar ve hastalığa yakalanmadan konaklarda enfeksiyon olarak bulunurlar ancak zayıf bağışıklık sistemlerine sahip tümörlerdeki tümörlerin gelişmesine neden olabilirler.

Polyomavirus enfeksiyonu, gıda, su (fekal-oral yol), cinsel temas, hava yoluyla, yüzeyler, kan vb. Dahil olmak üzere farklı yollardan bulaşabilen BK ve JC virüslerinden kaynaklanan iki virüs türünden kaynaklanmaktadır . Birçok kişi % 80) bu virüslere karşı antikorlara sahiptir. Önleme iyi hijyen ve sağlık koşullarını içerir.

9. Çocuk Felci (İnfantil Felci)

Poliomyelit, dışkı-oral-yol boyunca yayılım gösteren poliovirüsün neden olduğu akut viral bir enfeksiyondur. Virüs bulaşmış bir kişinin dışkılarından su içinden geçirilir.

Semptomlar: Virüs bulaşan birçok kişide semptom yok; ancak etkilenen bireylerde virüs kan dolaşımına giriyor ve sinir sistemine zarar vererek zayıflık ve felce neden oluyor. Başlangıçtaki belirtiler arasında ateş, baş ağrısı ve nöbetler ile felç izlenir.

Çocuk felcini edinme riskiniz malnütrisyon ve bağışıklık yetersizliği gibi faktörler tarafından arttırılır. Doğru hijyen ve sıhhi tesisat, temiz su kullanımı ve çocuklukta aşılama yapılması hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir.

10. Arsenikoz

Bu durum, içme suyunda bulunan az miktarda arsenik üzerine kronik maruziyetten kaynaklanır.

Semptomlar , kansere ilerleyebilen ağrılı cilt lezyonlarını (keratoz) içerir. Akciğerlerinizi, böbreklerinizi ve bacaklarınızı da etkileyebilir. Milyonlarca kişi, doğal kaynaklardan gelen kirli su kaynaklarından arsenik zehirlenmesi riski altındadır.

11. Fluoroz

Bu ciddi kemik hastalığına yol açan bir durumdur ve yer altı sularında doğal olarak bulunan yüksek seviyedeki florürden kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde 25’den fazla ülkede görülüyor ve tahminler, on milyonlarca insandan etkilenebileceğini önermektedir

12. Dracunculaasis (Gine Solucan Hastalığı)

Bu, Afrika’da su kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan biridir. Larvalarla kirlenmiş su içtiklerinde insanlar solucanlarla enfekte olurlar. Bu larva, bir metre uzunluğa kadar büyüyebilen olgun erişkin Gine solucanlarına dönüşür. Orada bir yıl kaldıktan sonra vücudu terk ederek zayıflatıcı ülser bırakıyorlar.

13. Bağırsak Solucanları

Parazit bağırsak solucanları (helmint / yuvarlak solucan, kamçı solucan ve / veya kanca kurdu) insan dışkısıyla kirlenmiş kirlenmiş gıda ve toprak yoluyla bulaşabilir. Nüfusun yüzde 10’una kadar, çoğunlukla çocukların, anemi, malnütrisyon veya büyüme geriliğine neden olan bağırsak solucanları bulunduğu tahmin edilmektedir. Çocuklar özellikle hassastırlar ve tipik olarak en çok sayıda solucanı vardır. İyi temizlik ve hijyen ile temiz içme suyu ve yiyecek kullanılması önlenebilir.

14. Trabekom (Göz Enfeksiyonu)

Bu enfeksiyon, yeterli miktarda güvenli su temininin olmamasından kaynaklanan zayıf hijyen ve sağlık koşullarına maruz kalır. Kadınları ve çocukları etkilemesi daha muhtemeldir. Trahomalı yaklaşık 6 milyon kişi körlüğünü geliştirdi. Araştırmalar, insanlara yeterli miktarda su temini sağlamasının, enfeksiyon oranlarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

15. Typhoid Fever

Bu yaygın bakteri enfeksiyonu her yıl yaklaşık 12 milyon insanı etkiliyor. Buna, kontamine yiyecek ve su içilmesi neden olur. Belirtileri bulantı, iştahsızlık ve baş ağrısı içerir.

Alıntıdır !

Yani anlayacağımız gibi su insan yaşamı için hayati konumdadır.  Ancak günümüzde su kaynaklarının aşırı kirliliği ve temiz su kaynaklarının azalması , şebeke sularının kirliliği bizleri yeni çözümler aramaya yönlendirmiştir.Damacana sularının ve diğer hazır suların günlerce plastik içinde beklemeleri, artan maliyetleri, bazı zamanlar uğraş gerektirmesi ve aynı zamanda bittiği zaman her zaman el altında bulunamaması su arıtma cihazını zorunlu hale getirmiştir. Su arıtma cihazı kullanarak her zaman sağlıklı ve temiz su içebilirsiniz.

Altay Su Arıtma’da her bütçeye uygun ve her koşula uygun su arıtma cihazı bulabilirsiniz.

ALTAY Su Arıtma Cihazları

Altay Owist Su Arıtma Cihazı

Altay Owist Su Arıtma Cihazları

Altay Owist Su Arıtma Cihazları

Estetik dizayn,

5 aşamalı NSF sertifikalı filtre grubu

12 inç inline sediment filtre,

12 inç inline blok karbon filtre,

12 inç inline gac karbon filtre,

Post karbon filtre,

Membran,

8 litre tank kapasitesi,

Özel tasarım filtre,

Lüx musluk,

Otomatik sistem,

280 litre günlük su üretimi.

İnline su arıtma filtreleri sayesinde kolay bakım ve güvenli kullanım.

Faydalı model belgeli

2 yıl resmi 8 yıl teknik destek garantisi.

 

Altay Owend Su Arıtma Cihazı

Altay Owend Su Arıtma Cihazları

Altay Owend Su Arıtma Cihazları

Owend LG Chem Membran Filtreli 6 Aşamalı Organik Sisteminde Kullanılan Filtre Teknolojileri:

1. Aşama Filtresi: 5 Micron Kaba Tortu Filtresi: 

5 mikron tortu filtre, ters ozmos filtrasyonunun ilk aşamasıdır.  Filtrasyonun başlangıcında, suda bulunan kaba tortu, kum, mil, çamur  gibi maddelerin arıtılmasını sağlayarak ters ozmos membran filtreyi  korur ve optimum filtre ömrü sağlar.
Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar ve yenisiyle değişmesi gerekmektedir. Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

2. Aşama Filtresi: Granül Aktif karbon filtresi: 

Aktif karbon filtre, ters ozmos filtrasyonun ikinci aşamasıdır. Suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve diğer kimyasal maddeleri arıtarak membran filtreyi korur ve ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.
Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar ve yenisiyle değişmesi gerekmektedir.Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

 3. Aşama Filtresi: Blok karbon filtresi: 

Karbon blok filtre, ters ozmos filtrasyonun üçüncü aşamasıdır. Suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve diğer kimyasal maddeleri arıtarak membran filtreyi korur ve ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.
Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar ve yenisiyle değişmesi gerekmektedir.Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

4. Aşama Filtresi: Ters Ozmos membran filtresi LG CHEM:

 Membran filtre, ters ozmos filtrasyonunun dördüncü ve en önemli aşamasıdır. Membran filtre, ters ozmos işlemini gerçekleştirerek suyun yarı geçirgen zar olan membrandan yüksek basınç yardımı ile geçirilerek suyun nano tortu, partikül, ağır metal, kimyasal, virüs, bakteri, mikro organizma ve kireç gibi maddelerden arıtılmasını sağlar. İdeal nitelikte içme suyu üretir. Kullanım ömrü 4-6 Yıldır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. Filtre boyu ve modeli

5. Aşama Filtresi İnline Post Karbon Filtre:

Mebran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Birçoğumuz bu suyun tadını beğenmeyiz. Post karbon filtre ile bu hamlıktan çıkar, içimi hoş bir hale gelir. Bir dağ kaynağından çıkan su gibi bir hale ulaşır. Gümüş iyonlar sayesinde bakteri oluşumunu engeller.
Tatlandırıcı post karbon filtre %10 gümüş iyon içerir gümüş iyonlu post karbon bakteri üremesini engelleyerek temiz su elde etmenizi sağlar gümüş iyonlu post karbon filtresinin ana ham maddesi hindistan cevizi ve zeytin çekirdeğinden üretilmektedir.
Gümüş iyonlu tatlandırıcı post karbon filtrenin kullanım ömrü genelde 12-24 ay dır. 5 ton su geçirdiğinde post karbonun süresi dolar ve yenisi ile değişim yapılmalıdır. Değişim süresini geçirmemeniz gereklidir. çünkü su en son bu aşamadan geçtiği için suyun tadını oldukça etkilemektedir.

6. Aşama Mineral Filtre: Mineralli Su Teknolojisi ? Zengin Mineral Seviyesi !

Mineral filtre, ters ozmos yöntemi kullanılan sistemlere ilave olarak eklenebilen bir teknolojidir. Suya mineral ilave ederek yüksek oranda mineral içermesini sağlar. Hücrelere zarar veren serbest radikalleri engelleyerek Antioksidan etki yaratır. Metabolizmayı hızlandırarak enerji sağlar ve dinçleştirir. Vücuttan mineral çalınmasını engelleyerek hücre ve organların korunmasına yardımcı olur. Kullanım ömrü  24 ay dır. 5 ton su geçirildiğinde süresi dolar.

Ravent Cool Su Arıtma Cihazı

Ravent Cool Su Arıtma Cihazları

Ravent Cool Su Arıtma Cihazları

Ravent Cool Su Arıtma Cihazı Teknik Özellikler:

5 Aşamalı tezgah altı reverse osmosis su arıtım cihazı. Reverse Osmosis üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım prosesidir. Cihazın kapasitesi 75 Gpd’dir. Günde yeterli miktarda su üreteceğinden sadece içme suyu için değil , su ile yapılan içecekler ve yemekler de dahil olmak üzere bütün gıdasal ihtiyaçlarda kullanılması faydalı olacaktır.

Arıtma Cihazı İçindekiler  :

 • 3.2 Galon (12 LITRE) Depo (Beyaz – Metal) NSF onaylı
 • Pompa (Gelen su basıncı (şebeke basıncınız) 3,5 bardan düşük ise pompalı model seçilmelidir.)
 • Musluk (Standart çevirmeli musluk)
 • Shut-Off  Valf –  Devreye Alma Ve Durdurma Otomasyon Sistemi
 • Akış Kısıtlayıcı
 • Depo Vanası
 • Hat Alma Musluğu
 • Hat Alma Vanası
 • 4/6 Pnömatik Hortum (Beyaz)
 • 5 Adet Filtre
 • 12″ İnline 5 Micron Spun Filtre
 • 12″ İnline GAC Karbon Filtre (UDF)
 • 12″ İnline Karbon Filtre (CTO)
 • 18×12 Membrane 75 GPD
 • Son Post Karbon Filtre

ÇALIŞMA PRENSİBİ :

1- 12″ İNLİNE 5 MİCRON SEDİMENT FİLTRE VE ÖZELLİKLERİ

Sularda bulunan çözünmemiş askıda katı maddelerin (tortu, kum, çamur v.s.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon işlemi ile yapılmaktadır. Bu filtre suyunuzda bulunabilecek Partiküller, Kir, Tortu, Kum arıtımı için kullanılır. Su arıtma cihazınızı sağlıklı kullanabilmeniz için belirli aralıklarla filtrelerini değiştirmek gerekmektedir.

2- 12″ İNLİNE  GRANUL AKTİF KARBON FİLTRE (GAC)

Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.
Bu aktif granül karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır ve klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır. Su arıtma cihazınızı sağlıklı kullanabilmeniz için belirli aralıklarla filtrelerini değiştirmek gerekmektedir.

3- 12″ İNLİNE  BLOK KARBON FİLTRE VE ÖZELLİKLERİ (CTO)

GAC Filtre ile birlikte, Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır ve klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır. Su arıtma cihazınızı sağlıklı kullanabilmeniz için belirli aralıklarla filtrelerini değiştirmek gerekmektedir.

4- TW-1812-75 GPD MEMBRAN FİLTRE

Günde 75 galon su işleyen ince film kompozit (TFC) kaliteli membran. Suyunuzda olabilecek sert su kontaminantları ortadan kaldırır: arsenik,kurşun, bakır, baryum, krom, cıva, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum,bakteri ve virüsleri atık bölümünden dışarı atar %100 güvenli içme suyu verir. Su arıtma cihazınızı sağlıklı kullanabilmeniz için belirli aralıklarla filtrelerini değiştirmek gerekmektedir.

5- SON POST KARBON FİLTRE

Membran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Birçoğumuz bu suyun tadını beğenmeyiz. Post karbon filtre ile bu hamlıktan çıkar, içimi hoş bir hale gelir. Bir dağ kaynağından çıkan su gibi bir hale ulaşır. Su arıtma cihazınızı sağlıklı kullanabilmeniz için belirli aralıklarla filtrelerini değiştirmek gerekmektedir. 

Prestij Su Arıtma Cihazı

Prestij Su Arıtma Cihazları

Prestij su arıtma cihazı içerdiği 7 aşamalı filtrasyon teknolojisi ile 8.5 Ph seviyesinde alkalin su elde etmeyi sağlar. Alkalin ve Mineral ve Hindistan Cevizi filtreleri sayesinde yüksek kaliteli içme suyu elde etmenizi sağlar. Elektrik gerektirmeği için çevreye duyarlı bir sistemdir.Şık tasarımı ve dahili tankı ile minimum yer kaplayan Prestij modeli yaşamınıza kolaylık katar. Tazyikli su elde etmenizi sağlayan Prestij modeli inline filtre sistemi ile kolay filtre değişimi sağlar.

Mineral filtre içerdiği 8 çeşit mineral sayesinde suyu mineral açısından zenginleştirirken, Detox filtre dağınık halde bulunan su moleküllerini sıra haline dizerken, suyun vücutta dolaşımını kolaylaştırır.

Su Arıtma Cihazı İçindekiler :

Su Arıtma Prestij Serisi
Reverse Osmosis Sistem
Estetik dizayn
6 Aşamalı filtre grubu *opsiyonel
8 Litre tank kapasitesi
Özel tasarım filtre grubu
Otomatik sistem
Güvenli kullanım
Faydalı model belgeli
Su analiz raporlu
NSF belgeli
Tankı içinde, inline filtreli, kabinli model

Prestij Su Arıtma Cihazı, kaliteli su ihtiyacınıza en uygun şekilde cevap veren son teknoloji ürünü bir su arıtma cihazıdır. Sağlığınızın en mühim dinamiği olan suyu steril, ekonomik ve güvenli halde temin etmek için Prestij kalitesinden faydalanabilirsiniz. Ürün oldukça filtreli yapısı ile suyunuza maksimum düzeyde sıhhat ve lezzet kazandırır. Prestij’in geniş ürün yelpazesine Türkiye’nin her yerinden en kısa sürede ulaşmanız mümkün! Prestij sizi ve sevdiklerinizi sıhhatli suyun dahil olduğu bir yaşama çağrı ediyor.

Sembol Alkali Su Arıtma Sistemi

Sembol Su Arıtma Cihazları

Sembol Su Arıtma Cihazları

Sembol Alkali Su Arıtma Sistemi

1. Aşama Filtresi:

5 Micron Kaba Tortu Filtresi: 5 mikron tortu filtre, ters ozmos filtrasyonunun ilk aşamasıdır.

Filtrasyonun başlangıcında, suda bulunan kaba tortu, kum, mil, çamur gibi maddelerin arıtılması sağlayarak ters

ozmos membran filtreyi korur ve optimum filtre ömrü sağlar.

Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar

ve yenisiyle değişmesi gerekmektedir.

Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

2. Aşama Filtresi:

Granül Aktif karbon filtresi: Aktif karbon filtre, ters ozmos filtrasyonun ikinci aşamasıdır.

Suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve diğer kimyasal

maddeleri arıtarak membran filtreyi korur ve ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.

Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar ve yenisiyle

değişmesi gerekmektedir.

Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

3. Aşama Filtresi:

Blok karbon filtresi Karbon blok filtre, ters ozmos filtrasyonun üçüncü aşamasıdır. Suyun renk, tat ve

koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve diğer kimyasal maddeleri arıtarak membran filtreyi

korur ve ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.

Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar ve yenisiyle

değişmesi gerekmektedir.

Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

4. Aşama Filtresi:

Ters Ozmos membran filtresi  LG: Membran filtre, ters ozmos filtrasyonunun dördüncü ve en önemli

aşamasıdır. Membran filtre, ters ozmos işlemini gerçekleştirerek suyun yarı geçirgen zar olan membrandan yüksek basınç yardımı

ile geçirilerek suyun nano tortu, partikül, ağır metal, kimyasal,virüs, bakteri, mikro organizma ve kireç gibi maddelerden

arıtılmasını sağlar.İdeal nitelikte içme suyu üretir. Kullanım ömrü 2-6 Yıldır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir.

Filtre boyu ve modeli BW60-1812-75

5. Aşama Filtresi Gümüş İyonlu İnline Post Karbon Filtre:

Mebran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Birçoğumuz bu suyun tadını beğenmeyiz. Post karbon filtre ile bu hamlıktan çıkar, içimi hoş bir hale gelir.

Bir dağ kaynağından çıkan su gibi bir hale ulaşır. Gümüş iyonlar sayesinde bakteri oluşumunu engeller.

Tatlandırıcı post karbon filtre %10 gümüş iyon içerir gümüş iyonlu post karbon bakteri üremesini engelleyerek temiz su

elde etmenizi sağlar gümüş iyonlu post karbon filtresinin ana hammaddesi hindistan cevizi ve zeytin çekirdeğinden üretilmektedir.

Kullanım ömrü genelde 12-24 ay dır.Kullanım Ömrü : 1500 Gallon 5550Litre 5 ton su geçirdiğinde post karbonun süresi dolar ve yenisi

ile değişim yapılmalıdır.Değişim süresini geçirmemeniz gereklidir.çünkü su en son bu aşamadan geçtiği için suyun tadını oldukça etkilemektedir.

Filtre boyutu 9″ kalınlık 2″

Lotus Su Arıtma Cihazı

Su arıtma cihazları

Su Arıtma Cihazları

Lotus Su Arıtma Cihazı

Su Arıtma
Lotus Serisi
Reverse Osmosis Sistem
Estetik dizayn
6 Aşamalı filtre grubu opsiyonel
12 Litre tank kapasitesi
Özel tasarım filtre grubu
Otomatik sistem
Kolay bakım, güvenli kullanım
Faydalı model belgeli
Tankı içinde, inline filtreli, kabinli model

Reverse Osmosis

Reverse Osmosis (Ters Osmos) teknolojisi bilinen en hassas filtrasyon yöntemidir ve suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon sisteminin adıdır. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Membran, yarı geçirgen bir zar olup, sadece su molekülleri ve bazı inorganik moleküller, bu zardan geçiş yapabilmektedir. Diğer moleküller ise, % 90 – 98 hassasiyetle filtre edilerek konsantre su ile sistemden dışarı atılır. Bu sayede su içerisindeki kötü koku ve tada sebep olan klor ve diğer kimyasalları ile kurşun, bakır, baryum, krom, civa, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi ağır metalleri ve zararlı kontaminantlarda arıtılmış olur.

TECFLO Açık Su Arıtma Cihazı Pompalı

TECFLO Açık Su Arıtma Cihazları

TECFLO Açık Su Arıtma Cihazları

TECFLO Açık Su Arıtma Cihazı, şebeke suyunu 5 aşamalı olarak filtreleyen cihaz, istendiği taktirde 8 aşamaya kadar filtre edebilen varyasyon seçenekleri bulunmaktadır. Mutfak tezgahının altında oldukça az yer kaplamaktadır. Çalışması için elektrikle ihtiyaç duymamaktadır. Şık tasarımlı olup fonksiyonellik bakımından mükemmeldir. İnsana enerji veren su, besin maddelerini ve oksijeni tüm vücuda taşıyan hayati bir sıvıdır. Hem lezzetli hem de sağlıklı su temin edilir. TECFLO Açık Su Arıtma, istenilen miktarda su sağlar  ve inline filtre sistemi ile filtreleri kolay değiştirilen kaliteli ve güvenilir bir üründür.

İlk aşamada Ön Tortu Filtresi ile suyu 5 mikron hassasiyetinde filtre ederek; tüm çamur, pas, partikül gibi tortuları tutarak suyun berraklaşmasını sağlar. İkinci Aşamada GAC Aktif  Karbon Filtre ile sudaki klor ve klor bileşikleri ile koku giderimi yapılır. Üçüncü aşamada CTO Aktif Karbon Filtre ile membran öncesi su en iyi şekilde arıtılır. Dördüncü aşamada İleri Arıtım teknolojisine sahip Membran Filtre den  geçerek suyun istenilen lezzet ve kaliteye gelmesi sağlanır. Tüm atıklardan arınan su Hindistan cevizi kabuğu karbon filtresi ile son kez işlem görmekte, lezzetli ve yumuşak bir su haline gelmektedir.

• 10” Şeffaf Housing (Çift O-Ring)
• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring)
• 10” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
• 10” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
• 10” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
• 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre
• 75 GPD Membran
• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• Yıldız Musluk
• Otomatik Shut-Off Valf
• POMPA VE ADAPTÖR

ALTAY Su Arıtma

Su arıtma cihazları ova , bmb su arıtma cihazları servisleri , comtech su arıtma servisleri , su arıtma cihazları bakım  fiyatları. Su arıtma cihazları rainbow , proton su arıtma cihzı fiyatları , cns su arıtma cihazları , berrak su arıtma cihazları servisleri. Bms arıtıcı fiyatları , bms alkali su arıtma cihazları , ova su arıtma cihazları filtre değişimi. Reverse osmosis su arıtma servisi , waterbox su arıtma servisi , ihlas su aritma cihazi servisi , water su arıtma cihazları servisleri. Hayzek su arıtma servisi , bms su arıtma servisi , bmb su arıtma servis , su arıtma servisi. Su arıtma servisi , coway su arıtma servisi , lg su arıtma servisi , ihlas su arıtma cihazı servis. Yetkili su arıtma servisi , ionica su arıtma servisi , su arıtma cihazı servisi , reverse osmosis yetkili servis. Tecflo su arıtma servisleri , ova su arıtma servis , aquatürk su arıtma servisi , aura arıtma servisi , mil su arıtma servisleri. Ocean su arıtma servisleri , aqua su arıtma servisi , aqua for life su arıtma cihazı servisleri. Aqualine su arıtma servisi , servis , hyundai su arıtma servisi , amway su arıtma servisi. İhlas su arıtma yetkili servis , bmb su arıtma yetkili servis , aqua su arıtma cihazı servisleri. Conax su arıtma yetkili servisleri , milsu servis , conax su arıtma servis woongjin eversky filtre değişimi. İhlas arıtma servis , ihlas aritici servis , arıtma servisi , ortimax su arıtma servisleri , aura su arıtma servisleri. Rainbow su arıtma telefon , conax yetkili servis , waterbox servis , waterbox yetkili servis , türksu arıtma servisleri , blyss su arıtma servis.
19 mayıs su arıtma, Acıbadem arıtma bakımı, Adalar su arıtma servisi, ağcılar su arıtma sebilleri, Aksaray su arıtma, Aksaray su arıtma servisi, Alibeyköy su arıtma, Alibeyköy su arıtma bakımı, Altınşehir su arıtma servisi, Ambarlı su arıtma servisi, arıtma bakımı, arıtma sebilleri, arıtma servisi, arıtmalı su sebili, Arıtmalı su sebilleri, Arnavutköy su arıtma servisi, Arnevutköy arıtma servisi, Aşağı dudullu su arıtma servisi, Atakent arıtma bakımı, Atakent su arıtma servisi, Ataköy su arıtma, Ataşehir su arıtma servis, Ataşehir su arıtma servisi, Atatürk su arıtma servisi, Avcılar arıtma bakımı, Avcılar arıtma servis, Avcılar arıtma servisi, Avcılar arıtmalı su sebili, Avcılar su arıtma servisi, Ayazağa su arıtma servisi, Ayrılıkçeşme arıtma bakımı, Bağçelievler arıtma servisi, Bağçelievler arıtma sistemleri, Bağçelievler su arıtma, Bağcelievler su arıtma servisi, Bağcılar arıtma, Bağcılar arıtma cihazı, Bağcılar su arıtma, Bağcılar su arıtma bakımı, Bağcılar su arıtma cihazı, Bağcılar su arıtma filitresi, Bağcılar su arıtma sebilleri, Bağcılar su arıtma sebilli, Bağcılar su arıtma servis, Bağcılar su arıtma servisleri, Bağcılar su arıtma yetkili servis, Bağcılar yetkili arıtma cihazı, Bağcılar yetkili su arıtma servisi, Bağcılar yetkili su arıtma servisleri, Bağlar su arıtma servisi, Bahariye arıtma bakımı, Bahariye su arıtma, Bahçaköy Merkez su arıtma servisi, Bahceköy Kemer su arıtma servisi, Bahçelievler su arıtma servis, Bahçelievler su arıtma servisi, Bahcılar ihlas arıtma bakımı, Bakırköy arıtma servis, Bakırköy su arıtma servis, Bakırköy su arıtma servisi, Balcı su arıtma servisi, Baltalimanı arıtma bakımı, Başakşehir arıtma servis, Başakşehir su arıtma, Başakşehir su arıtma bakımı, Başakşehir su arıtma servis, Bayrampaşa ihlas su arıtma servisi, Bayrampaşa su arıtma bakımı, Bayrampaşa su arıtma servis, Bebek su arıtma, Bebek su arıtma bakımı, Bebek su arıtma servisi, Beşiktaş su arıtma bakımı, Beşiktaş su arıtma servis, Beşiktaş su arıtmsa, Beyazıt su arıtma servisi, Beykoz su arıtma, Beykoz su arıtma servis, Beykoz su arıtma servisi, Beylikdüzü su arıtma servis, Beylikdüzü su arıtma servisi, Beylikdüzü suarıtma servisi, Beyoğlu su arıtma, Beyoğlu su arıtma servis, Bolluca su arıtma bakımı, Bolluca su arıtma servisi, Büylikdüzü su arıtma servisi, Büyükçekmeçe su arıtma, Büyükdere su arıtma servisi, Caddebostan su arıtma servisi, Çağlayan su arıtma bakımı, Çağlayan su arıtma servis, Çağlayan su arıtma sistemleri, Çamlıtepe su arıtma servisi, Çankaya su arıtma servisi, Çatalca su arıtma, Çatalca su arıtma bakımı, Çatalçeşme su arıtma servisi, Çayırbaşı su arıtma servisi, Çekmeköy su arıtma bakımı, Cennet su arıtma, Çiflik arıtma bakımı, Çiflik ihlas su arıtma servisi, Çiflik su arıtma, Çiflik yetkili su arıtma servisi, Çiftlik su arıtma, Çiftlik su arıtma servis, Cihangir arıtma bakımı, Cihangir arıtma servisi, Cumhuriyet arıtma bakımı, Cumhuriyet su arıtma servisi, Davutpaşa su arıtma bakımı, Davutpaşa su arıtma servis, Demirkapı su arıtma, Demirkapı su arıtma servis, Dumlupınar arıtma bakımı, Dumlupınar su arıtma, Eğitim su arıtma, Elmalıkent su arıtma servisi, Eminönü su arıtma, Emirgan su arıtma servisi, Enimönü su arıtma servisi, Eremköy arıtma bakımı, Erenkjöy su arıtma, Erenköy su arıtma servisi. İstanbul su arıtma servisi. İstanbul su arıtma su arıtıcı istanbul bağcılar su arıtma
19 mayıs su arıtma, Acıbadem arıtma bakımı, Adalar su arıtma servisi, ağcılar su arıtma sebilleri, Aksaray su arıtma, Aksaray su arıtma servisi, Alibeyköy su arıtma, Alibeyköy su arıtma bakımı, Altınşehir su arıtma servisi, Ambarlı su arıtma servisi, arıtma bakımı, arıtma sebilleri, arıtma servisi, arıtmalı su sebili, Arıtmalı su sebilleri, Arnavutköy su arıtma servisi, Arnevutköy arıtma servisi, Aşağı dudullu su arıtma servisi, Atakent arıtma bakımı, Atakent su arıtma servisi, Ataköy su arıtma, Ataşehir su arıtma servis, Ataşehir su arıtma servisi, Atatürk su arıtma servisi, Avcılar arıtma bakımı, Avcılar arıtma servis, Avcılar arıtma servisi, Avcılar arıtmalı su sebili, Avcılar su arıtma servisi, Ayazağa su arıtma servisi, Ayrılıkçeşme arıtma bakımı, Bağçelievler arıtma servisi, Bağçelievler arıtma sistemleri, Bağçelievler su arıtma, Bağcelievler su arıtma servisi, Bağcılar arıtma, Bağcılar arıtma cihazı, Bağcılar su arıtma, Bağcılar su arıtma bakımı, Bağcılar su arıtma cihazı, Bağcılar su arıtma filitresi, Bağcılar su arıtma sebilleri, Bağcılar su arıtma sebilli, Bağcılar su arıtma servis, Bağcılar su arıtma servisleri, Bağcılar su arıtma yetkili servis, Bağcılar yetkili arıtma cihazı, Bağcılar yetkili su arıtma servisi, Bağcılar yetkili su arıtma servisleri, Bağlar su arıtma servisi, Bahariye arıtma bakımı, Bahariye su arıtma, Bahçaköy Merkez su arıtma servisi, Bahceköy Kemer su arıtma servisi, Bahçelievler su arıtma servis, Bahçelievler su arıtma servisi, Bahcılar ihlas arıtma bakımı, Bakırköy arıtma servis, Bakırköy su arıtma servis, Bakırköy su arıtma servisi, Balcı su arıtma servisi, Baltalimanı arıtma bakımı, Başakşehir arıtma servis, Başakşehir su arıtma, Başakşehir su arıtma bakımı, Başakşehir su arıtma servis, Bayrampaşa ihlas su arıtma servisi, Bayrampaşa su arıtma bakımı, Bayrampaşa su arıtma servis, Bebek su arıtma, Bebek su arıtma bakımı, Bebek su arıtma servisi, Beşiktaş su arıtma bakımı, Beşiktaş su arıtma servis, Beşiktaş su arıtmsa, Beyazıt su arıtma servisi, Beykoz su arıtma, Beykoz su arıtma servis, Beykoz su arıtma servisi, Beylikdüzü su arıtma servis, Beylikdüzü su arıtma servisi, Beylikdüzü suarıtma servisi, Beyoğlu su arıtma, Beyoğlu su arıtma servis, Bolluca su arıtma bakımı, Bolluca su arıtma servisi, Büylikdüzü su arıtma servisi, Büyükçekmeçe su arıtma, Büyükdere su arıtma servisi, Caddebostan su arıtma servisi, Çağlayan su arıtma bakımı, Çağlayan su arıtma servis, Çağlayan su arıtma sistemleri, Çamlıtepe su arıtma servisi, Çankaya su arıtma servisi, Çatalca su arıtma, Çatalca su arıtma bakımı, Çatalçeşme su arıtma servisi, Çayırbaşı su arıtma servisi, Çekmeköy su arıtma bakımı, Cennet su arıtma, Çiflik arıtma bakımı, Çiflik ihlas su arıtma servisi, Çiflik su arıtma, Çiflik yetkili su arıtma servisi, Çiftlik su arıtma, Çiftlik su arıtma servis, Cihangir arıtma bakımı, Cihangir arıtma servisi, Cumhuriyet arıtma bakımı, Cumhuriyet su arıtma servisi, Davutpaşa su arıtma bakımı, Davutpaşa su arıtma servis, Demirkapı su arıtma, Demirkapı su arıtma servis, Dumlupınar arıtma bakımı, Dumlupınar su arıtma, Eğitim su arıtma, Elmalıkent su arıtma servisi, Eminönü su arıtma, Emirgan su arıtma servisi, Enimönü su arıtma servisi, Eremköy arıtma bakımı, Erenkjöy su arıtma, Erenköy su arıtma servisi
Kategoriler: Bağcılar Su ArıtmaEn İyi Su Arıtma Cihazlarıİstanbul Su ArıtmaSu Arıtma ServisiSu Arıtma Sistemleri

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir